Bakom namnet

Asfaltblomman drivs av Susanna Elfors. Hon har en lång erfarenhet av miljöarbete som sträcker sig ända till 1990-talet då hennes miljöarbete väcktes på allvar. På gymnasiet läste Susanna ekosofi, "visheten om naturen". Det fick henne att satsa på att jobba med miljö och hållbarhet. Susanna läste till civilingenjör med miljöinriktning med en internationell master of science-examen "Environmental Engineering and Sustainable infrastructures". Därefter arbetade hon som handläggare på Naturvårdsverket och som miljö- och energikonsult hos K-Konsult Energi.

Doktor i bebyggelseanalys

Önskan att förkovra sig och passionen för hållbar stadsplanering ledde henne till doktorandstudier i bebyggelseanalys. År 2006 tog hon examen som teknologie doktor i samhällsplanering och miljö. Avhandlingen handlar om miljöforskning som ett verktyg för förändring och är inriktad på miljöarbete i bostadsförvaltning. Susanna utvecklade under sina doktorandstudier strategier för att minska miljöpåverkan från befintlig bebyggelse från 1950-70-talen, sk grannskapsenheter, i folkmun kallade förorter.

Brett nätverk

Efter sin examen har Susanna arbetat som politisk sekreterare i Stockholms stadshus med inriktning mot hållbar stadsplanering. Parallellt med detta har hon utvecklat ekosajten Asfaltblomman.se och år 2009 tog hon steget ut och blev företagare på heltid. Susanna har både lång erfarenhet och fräsch kunskap om det senaste inom miljöområdet. Hennes vision är att bidra till att skapa ett grönt välfärdssamhälle där god livskvalitet förenas med en hållbar samhällsutveckling.

Susanna ingår i ett brett nätverk av gröna entreprenörer, konstnärer, forskare, journalister och webbutvecklare. 

Sanna