Hållbar stadsutveckling och miljökommunikation

Asfaltblomman konsult hjälper kommuner, företag och organisationer med strategier för en mer hållbar stadsutveckling med fokus på att skapa förutsättningar för en mångfald av hållbara livsstilar i staden.

Hållbara Hökarängen 

För närvarande arbetar jag i projektet Hållbara Hökarängen som drivs av bostadsföretaget Stockholmshem och Sust, nationellt centrum för energieffektiviseringar. 

Fokus på bostadsområden från 1950-70-talen

Behöver din organisation/kommun eller ditt företag hjälp med liknande kontakta gärna mig! Jag har en teknisk doktorsexamen i ämnet bebyggelseanalys på enheten för samhällsplanering och miljö. Min avhandling handlar om hur bostadsområden från 1950-70-talen kan göras mer hållbara. 

Kontakt: Susanna.elfors@asfaltblomman.se. Besök: Bjurholmsgatan 3A på Södermalm, boka ett möte så får du veta mer! 

Tel: 070-686 51 12