Om

There's enough on this planet for everyone's needs but not for everyone's greed
Mahatma Gandhi

Grön välfärd, vad är det? En central fråga om vi ska uppnå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling är att vi lyckas skapa ett gott samhälle för oss alla samtidigt som vi lever inom naturens ramar. För att kunna göra det behöver vi tänka utanför boxen och finna nya smarta lösningar. Det kan Asfaltblomman hjälpa till med. Vill du veta mer? Kontakta: 

susanna.elfors@asfaltblomman.se