Våra tjänster

Asfaltblomman konsult erbjuder flera tjänster inom området hållbar stadsutveckling. Jag gör utredningar, skriver artiklar, agerar bollplank och inspiratör. Jag vänder mig i första hand till fastighetsbolag, kommuner och byggföretag men också till media som sysslar med hållbar utveckling.