Media

Susanna Elfors och Asfaltblomman har synts många gånger i tidningar, radio och TV samt på olika webbplatser kring sådant som rör hållbar stadsutveckling, miljö och medveten konsumtion. 

Om du är en journalist och vill skriva om dessa ämnen, hör gärna av dig:

Tel: 070-686 51 12 eller mejl: susanna.elfors (at) asfaltblomman.se.