Vårt eget miljö- och hållbarhetsarbete

Själva målet och meningen med företagets existens är att inspirera andra till att öka sin hållbarhet. Men ska man inspirera andra krävs det också att man gör sitt bästa själv. Därför bedriver vi ett aktivt internt miljöarbete som yttrar sig på följande vis:

  • Kollektiva transporter: I princip alla resor (med enstaka undantag) görs till fots, med cykel, tunnelbanna, buss och tåg i nämnd ordning. Längre resor görs alltid med tåg om inte något extraordinärt inträffar.
  • Möten etc via nätet: Vi möts digitalt via skype, facebook etc istället för att resa. Det möjliggör samarbete med USA och Italien etc.
  • Ekologiskt/rättvisemärkt och miljömärkt: Vi dricker alltid ekoreko kaffe och äter helst ekologiskt och rättvist. Papper och andra kontorsvaror är i den mån det finns Svanen eller Fsc-märkta. Alla trycksaker är Svanenmärkta.
  • Källsortering och återanvändning: Vi källsorterar och återanvänder det som går.
  • Medvetet sparande: Sustopia sparar i Ekobanken som arbetar för social, ekologisk och kulturell hållbarhet genom att låna ut pengar till olika företag och verksamheter som arbetar för detta.
  • Flexibla arbetsförhållanden: För oss är det viktigt att man ska kunna vila och tillbringa tid med sina barn. Därför arbetar vi flexibelt och tycker att prestation är viktigare än att man befinner sig på en viss plats under en viss tid.

Slutligen en svag punkt, vi har inte miljöanpassad och rättvist producerad elektronik. Det är främst för att vettiga alternativ saknas. Så det önskar vi oss!